A A A

bakalarz zgierzBakałarz to w średniowiecznych uniwersytetach nazwa niższego stopnia naukowego. „Bakałarz” to także Liceum dla Dorosłych, które funkcjonuje w Zgierzu już ponad 16 lat i skutecznie przygotowuje swoich absolwentów do  dalszej nauki.

Sieć szkół „Bakałarz” jest projektem nauczycielskiej rodziny z Łodzi – Państwa Krystyny i Adama Bakalarz. Pasja pedagogiczna i sukcesy dydaktyczne sprawiły, że głowa rodziny pan Adam Bakalarz, a obecnie jego syn Przemysław, prowadzą jedną z pierwszych szkół prywatnych w Zgierzu. Liceum dla Dorosłych ma uprawnienia szkoły publicznej i nauka w niej jest całkowicie bezpłatna. Aktualnie siedziba szkoły znajduje się w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. Szkoła kształci w systemie wieczorowym i zaocznym, ale perspektywicznie zamierza rozszerzać formę zaoczną. Nabór odbywa się dwukrotnie – w lutym i we wrześniu. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego szkoła wykształciła 235 absolwentów. Większość, po zdaniu egzaminów maturalnych, podjęła dalsze studia, inni poprawili swoją sytuację zawodową. Są też tacy, którym ukończenie szkoły pomogło w ogóle zaistnieć na rynku pracy.

Sercem szkoły jest pani dr Urszula Żłobińska  - dyrektor i nauczyciel chemii. Pani Żłobińska nie tylko zarządza Liceum (przy wydatnej pomocy pani Janiny Ślebockiej – Oko, która pełni funkcję wicedyrektora), ale przede wszystkim jest wsparciem dla słuchaczy i absolwentów. Jest dla nich niemal jak matka – zawsze gotowa pomóc, wszystkich wspiera, pociesza, mobilizuje i wspólnie ze „swoimi dziećmi” cieszy się z ich sukcesów. Pomimo licznych obowiązków znajduje czas, by z każdym porozmawiać, również z nauczycielami.            

Jeśli „sercem” szkoły jest jej dyrekcja, to prawdziwą „duszą” są zatrudnieni w niej nauczyciele. Wspaniali, otwarci, nowatorscy, empatyczni, dla których dobro słuchaczy jest autentycznym priorytetem! Niemal wszyscy są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, z długoletnią praktyką dydaktyczną, doceniani i nagradzani za swoją pracę. 

Świetna atmosfera w szkole to jeden z jej atutów! Innymi ważnymi atutami to dobra lokalizacja (łatwy dojazd z Łodzi, Ozorkowa i oczywiście z różnych stron Zgierza), skuteczność nauczania oraz funkcjonujący w szkole Klub Bakałarza, który daje zniżki słuchaczom na korzystanie z różnorodnych usług w Zgierzu, Łodzi i Ozorkowie.

Liceum dla Dorosłych „Bakałarz” na pewno jest szkołą, o której warto wiedzieć i która ewaluuje w kierunku nowoczesnego, otwartego nauczania! Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej szkoły: www.szkoly-bakalarz.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z Liceum dla Dorosłych „Bakałarz”.

Źródło: Katarzyna Pilarczyk

  

 

.