A A A

Stypendium ZZSPNagrodę w postaci stypendium dla najlepszego maturzysty w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Karola Dominowskiego przekazał Senator RP Andrzej Owczarek i poseł Artur Dunin.

Uroczyste wręczenie aktu przyznanego stypendium odbyło się 16 października 2012 r. w siedzibie szkoły. Najlepszy maturzysta wytypowany ze szkoły otrzymał 1000 złotych.

Karol Dominowski ukończył Technikum Budowlane w ZZSP. Uczelnie wyższe tylko czekają na takich uczniów. Karol bez problemu dostał się na wymarzoną uczelnię, ponieważ  otrzymał najwięcej punktów z egzaminu maturalnego 74,00%

- Samokształcenie jest bardzo potrzebne tobie, ale też bardzo potrzebne regionowi i Polsce. Chciałbym, żebyś po studiach wrócił do swojego regionu i tu wykorzystał swój talent, wiedzę i energię - mówił do stypendysty Senator RP Andrzej Owczarek.

- Jesteśmy bardzo dumni z absolwenta naszej szkoły, który dzięki sumiennej pracy i systematycznej nauce osiągnął doskonałe wyniki oraz spełnił swoje marzenia - cieszyli się nauczyciele ZZSP.

źródło: Żaneta Gazewska, Lucyna Drygalska, ZZSP 

 

.