A A A

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIOWEJ:

 

1. NAZWA WYSTAWCY

 

2. DANE TELEADRESOWE WYSTAWCY
(ADRES, KONTAKTOWY NUMER TELEFONU, KONTAKTOWY ADRES E-MAIL)

 

3. OSOBA REPREZENTUJĄCA WYSTAWCĘ
(IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL)

 

4. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYSTAWCY
(CZYM SIĘ ZAJMUJE, DO KOGO JEST SKIEROWANA)

 

5. PREFEROWANY RODZAJ STOISKA WYSTAWIENNICZEGO
(NIEAKTUALNE)

A) namiot o wymiarach 3m x 3m (9m2)

B) powierzchnia o wymiarach 3m x 3m (9m2) z możliwością ustawienia własnej ekspozycji targowej

 

6. PLANOWANA FORMA EKSPOZYCJI
(STOISKO, ULOTKI POZA STOISKIEM, PODWYSTAWCA; W PUNKTACH)

 

7.  PLANOWANA PREZENTACJA POZA STOISKIEM (§ 3 pkt. 6)
(RODZAJ PREZENTACJI, CZAS TRWANIA; W PUNKTACH)

 

8. PLANOWANA PREZENTACJA INNYCH ATRAKCJI (§ 3 pkt. 7)
(WYSTAWY, PREZENTACJE MULTIMEDIALNE, KONKURSY, ITP.; W PUNKTACH)

 

9. IDENTYFIKATORY (§ 4 pkt. 3)
(CZY ORGANIZATOR MA ZAPEWNIĆ WYSTAWCY IDENTYFIKATORY? W JAKIEJ ILOŚCI? - MAKSYMALNIE 3)

 

10. WSTĘPNA DEKLARACJA W SPRAWIE FOLDERU REKLAMOWEGO (§ 6)

 

WYSŁANIE ZGŁOSZENIA RÓWNOZNACZNE JEST Z DEKLARACJĄ WYSTAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM TARGÓW ORAZ O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA

 

.