A A A

Sala sp12Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu wreszcie doczekała się nowej sali gimnastycznej. 19 października przy okazji zgierskich obchodów Święta Nauczyciela odbyło się oficjalne otwarcie sportowej sali.

Na uroczystości w dotychczasowej sali gimnastycznej SP12 obecni byli weterani Armii Krajowej, która jest patronem szkoły, zgierscy posłowie i radni, przedstawiciele starostwa oraz Urzędu Miasta Zgierza, a także nauczyciele zgierskich szkół. Gości przywitała dyrektor szkoły, Małgorzata Kuzan-Rybikowska.

W trakcie spotkania wręczono także nagrody zgierskim nauczycielom. Dwadzieścioro pedagogów otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Zgierza oraz Kuratora Oświaty.

Uroczystość swym występem uświetnili uczniowie "Dwunastki", którzy zaprezentowali program artystyczny poświęcony idei olimpijskiej i propagujący sportowy tryb życia. Być może na nowej sali gimnastycznej swoje sportowe kariery rozpoczną przyszli medaliści?

Na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia SP12 czekała kilkanaście lat. W ostatnich latach napotykała na szereg problemów z wykonawcami budowy. Na szczęście w czerwcu bieżącego roku salę oddano do użytku i od nowego roku szkolnego może służyć uczniom.

Zdjęcia z postępów prac przy budowie nowej sali gimnastycznej przy SP12.

Projekt budowy wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy SP12 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Sala gimnastyczna wyposażona jest w boisko do koszykówki, mini piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i boisko do tenisa oraz w salę do gimnastyki korekcyjnej. Obiekt będzie pełnił też funkcję sali środowiskowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt sportowy, w elektroniczną tablicę świetlną i nowoczesne nagłośnienie oraz zaplecze sanitarne. Zagospodarowany został także teren wokół budynku, powstał parking i droga dojazdowa.

Koszt całkowity projektu to 6,7 mln zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 5,7 mln zł, a wkład własny nieco ponad 1 mln zł.

 

 

.