A A A

 

Zajęcia adaptacyjneCentrum Kultury Dziecka w Zgierzu zaprasza na zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 i 4-letnich rozpoczynających edukację przedszkolną, które odbędą się w dniach 20-31 sierpnia 2012 r. w CKD przy ul. Rembowskiego 17.

Cele zajęć:
- eliminacja stresu związanego z pójściem dziecka do przedszkola
- przygotowanie do rozłąki z rodzicami
- dostarczenie dzieciom mnóstwa radości i dobrych wrażeń podczas zajęć plastycznych, muzycznych, zabaw ruchowych oraz ciekawych spotkań z ciekawymi gośćmi
- zapoznanie dzieci i rodziców z systemem pracy oraz zwyczajami przedszkola, podstawą programową
- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w ramach Akademii Rodzica

W programie, m.in:
- zajęcia rytmiczne, taneczne, muzyczne, plastyczne
- spotkanie z policjantką, psami-terapeutami z Fundacji AMA CANEM
- wizyta w Muzeum Lalek
- piknik z wieloma atrakcjami
- zajęcia edukacyjne dla rodziców

W programie Akademii Rodzica m.in.:
- „O życiu przedszkolnym i nie tylko…” Małgorzata Antczak
- „Co począć z przedszkolakiem, czyli nieco o ofercie kulturalnej Zgierza i okolic” Karolina Miżyńska
- „Pierwsze kroki w przedszkolu - jak zminimalizować stres dziecka” Elżbieta Gorzka Kmieć

Zajęcia poprowadzą:

Małgorzata Antczak - Absolwentka Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 26 lat pracuje w przedszkolu - obecnie w MP nr 12 "Pod topolą'. Prowadzi również zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Przez ostatnie dwa lata w pracy zawodowej skupiała się na wdrażaniu w pracy z małym dzieckiem programu edukacyjnego "Klucz do uczenia się" opartego na teorii Lwa Wygotskiego. Prywatnie jest mamą 12 letniej Zuzanny. Interesuje się rękodziełem tzn. dzierganiem na drutach i szydełku, filcowaniem, decupagem.
Podczas zajęć adaptacyjnych poprowadzi zajęcia edukacyjne pozwalające rozwijać ciekawość poznawczą małego dziecka.

Anna Gąsiorek - Muzyk z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła z wyróżnieniem Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuki Muzycznej na Akademii Muzycznej w Łodzi. Instruktor tańca, posiada certyfikat szkoły tańca „Jast”. Skrzypaczka, współzałożycielka kwartetu „Cztery”. Obecnie również jest instruktorem śpiewu i gra w Zespole Pieśni i Tańca „Boruta”. Na co dzień pracuje w CKD, jako instruktor zajęć tanecznych i rytmicznych dla przedszkolaków.
Podczas zajęć adaptacyjnych poprowadzi edukację muzyczno-rytmiczną.

Elżbieta Gorzka-Kmieć - Jest wybitną instruktorką teatru dziecięcego i dyplomowaną nauczycielką w szkole podstawowej. To ona stworzyła Dziecięcy Teatr Śmiechotek zaliczany do grupy najlepszych teatrów dziecięcych w Polsce. Razem z zespołem siedmiokrotnie zdobywała laury Dziecięcego Przeglądu Teatrów Dziecięcych DZIATWA, a trzykrotnie „Złotą maskę” na Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych w Poznaniu. Znajduje czas na prowadzenie warsztatów teatralnych i jest wykładowcą na kursach teatralnych. Trzykrotnie otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w konkursie „Instruktor Roku”. Przyznano jej również Medal Komisji Edukacji Narodowej, a Kuratorium Oświaty w Łodzi przyznało jej świadectwo oryginalności, które jest wręczane nauczycielom stosującym innowacyjne metody nauczania. Prowadzi również zajęcia terapii dramą dla dzieci w wieku przedszkolnym, pomaga rodzicom mierzyć się z trudnościami wychowawczymi – efekty jej działań pozwalają nazwać ją super nianią albo… zaklinaczką dzieci.
Podczas zajęć adaptacyjnych poprowadzi zabawy dramowe minimalizujące stres dziecka związany z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej

Kinga Siemońska - Absolwentka Pedagogiki Wieku Dziecięcego w zgierskim Kolegium Nauczycielskim. W Centrum Kultury Dziecka jest animatorem kulturalnym i od dwóch lat prowadzi zajęcia dla najmłodszych w ramach projektu A KuKultura. Ukochana „Pani Kinia” naszych najmłodszych podopiecznych
Podczas zajęć adaptacyjnych poprowadzi zajęcia artystyczne i plastyczne.

Informacje organizacyjne:
- Zajęcia rozpoczynają się codziennie o godz. 9.00; dzieci należy przyprowadzić 10 minut wcześniej
- dzieci dostają codzienne II śniadanie w postaci soczku ze słomką oraz słodkiej bułki, batonika lub ciasteczek
- w trakcie zajęć rodzice mają do dyspozycji oddzielne, gdzie mogą zaczekać na dzieci (można również opuścić budynek na czas zajęć, gdyż dzieci są pod naszą)
- rodzice mogą brać udział w zajęciach Akademii Rodzica w czasie, gdy dzieci mają zajęcia
- zajęcia są odpłatne - 200, 00 zł za 10 spotkań; warunkiem udziału w zajęciach jest dokonanie opłaty do dnia 13 sierpnia br./ ze względu na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność
- wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymają kupon na 20% zniżki na organizację urodzin w CKD ważny do końca 2013 roku
- w ramach zajęć adaptacyjnych dzieci będą miały wykonaną profesjonalną sesję fotograficzną
- w ramach zajęć dzieci będą mogły skorzystać z diagnozy stóp (profilaktyka podologiczna)

 

.