A A A

ZZSP31 maja 2012 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów za wojewódzki etap „Szkolnej Ligi Elektryki”. Adresatami konkursu byli uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym, telekomunikacyjnym, mechatronicznym z województwa łódzkiego.

W dniach od 13 lutego do 3 kwietnia 2012 r. został przeprowadzony w Zgierskim Zespole Szkół Ponagimnazjalnych im. Jana Pawła II pierwszy i drugi etap konkursu zawodowego pod nazwą „Szkolna Liga Elektryki”. W pierwszym etapie szkolnym wzięło udział 51 uczniów technikum elektrycznego z klas 1 Tbe, 2 Tbem i 3 Teo a w drugim 21 uczniów.

Wyniki etapu szkolnego:

I miejsce –   Krzysztof Kacela kl. 3Teo

II miejsce –   Piotr Olejniczak kl. 3Teo

III miejsce – Dariusz Pluciński kl. 2 Tbem

IV miejsce – Mateusz Matczak kl. 3 Teo

 

Zgodnie z regulaminem trzeciej edycji konkursu do etapu wojewódzkiego zostało zakwalifikowanych czterech najlepszych uczniów z każdej szkoły biorącej udział w konkursie. Etap wojewódzki odbył się 25 kwietnia 2012 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Uczniowie naszej szkoły Krzysztof Kacela i Piotr Olejniczak zajęli IV i V miejsce.

Wyniki zespołowe ustalone zostały w oparciu o indywidualne wyniki uzyskane przez dwóch najlepszych uczniów z danej szkoły. Konkurs wygrali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi uzyskując 76 punktów, uczniowie Zgierskiego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II zajęli drugie miejsce – 74 punkty, a trzecie uczniowie z ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej – 71 punkty.

 

W dniu 31 maja br. odbyło się w ŁCDNiKP w Łodzi uroczyste rozdanie nagród i dyplomów. Krzysztof Kacela i Piotr Olejniczak otrzymali dyplomy finalistów konkursu, szkoła dyplom za zajęcie II miejsca, a nauczyciel Lucyna Drygalska – dyplom uznania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie .

 

źródło: Lucyna Drygalska,
ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu

.