A A A

rekopolGmina Miasto Zgierz przystępuje do realizacji innowacyjnego, proekologicznego działania pt. „Akcja – Segregacja”. Organizatorem konkursu w ramach którego udało się pozyskać środki finansowe jest Rekopol Organizacja Odzysku S. A.

Celem projektu „Akcja – Segregacja” jest podniesienie świadomości mieszkańców Zgierza z zakresu selektywnej zbiórki odpadów i zanieczyszczenia terenów zielonych, propagowanie zachowań prośrodowiskowych i upowszechnienie wiedzy o przyrodzie.

Pozyskane pieniądze to kwota 20 tys. zł.

W ramach projektu prowadzone będą różnorakie działania, m. in tworzenie przy udziale mieszkańców Ekologicznej Mapy Zgierza, wskazującej szczególnie zaśmiecone miejsca w naszym mieście.

Czas trwania projektu: czerwiec 2012 – czerwiec 2013

Partnerzy projektu:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o
  • Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG
.