A A A

 

W dniach 18-19 maja 2012 r. Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu (ul. 3 Maja 46) zaprasza na II konferencję naukowo-metodyczną, pt. „Współczesne kierunki edukacyjne i praktyka nauczycielska w międzynarodowym kontekście”.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych: klas I-III oraz nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego (także gimnazjum), szkolnictwa specjalnego, placówek edukacyjnych województwa łódzkiego.

Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest własny rozwój zawodowy oraz dbałość o prestiż w zawodzie nauczyciela.

Do zobaczenia w Zgierzu!

Więcej: www.kn.zgierz.pl

.