A A A

 

„Co robi Zgierz w Pałacu Staszica? Zgierz w Pałacu Staszica jest”. I to nie pierwszy raz.

W Pałacu Staszica 30 marca została otwarta wystawa, które przypomina historię miasta będącego perełką przemysłową Królestwa Polskiego. Ekspozycja ukazuje Zgierz zupełnie inny niż dzisiejszy . Piękne kolorowe gmachy: ratusza, kościołów i jatek. Zadbane i pięknie wyposażone domy mieszkańców. Miasto idealne. Niby wszystko dziś stracone i zniszczone, a jednak nie do końca. Na razie ekspozycja przedstawia komputerowe rekonstrukcje, ale program rewitalizacji Miasta Tkaczy daje nadzieję, że chociaż część owego piękna można odzyskać. 

Nieprzypadkowe jest  miejsce wystawy: Warszawa- Pałac Staszica. Dzięki koncepcjom gospodarczym Stanisława Staszica i działaniom Rajmunda Rembielińskiego powstał Nowy, Przemysłowy Zgierz, którego rozwój można porównać tylko z rozwojem miast amerykańskich. Na ulicy Nowy Świat powstał zatem Nowy Zgierz. 

Ekspozycję przygotowała Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. we współpracy z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Nauk Odział w Łodzi, Archiwum PAN w Warszawie i władzami miasta Zgierza. Patronatem honorowym objął imprezę Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Magda Kopijka
Fundacja D.O.M.

.