A A A

26 lutego 2012 r. o godz. 19.00 w sali ekspozycji czasowych Muzeum Miasta Zgierza odbędzie się spotkanie „Piękno liturgii prawosławnej” z księdzem Arcybiskupem Szymonem Ordynariuszem Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Władyką Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Zapraszają Prezes Klubu Inteligencji Katoliciej im. ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu oraz Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza.

 

.