A A A

Dyrektor Muzeum Miasta zaprasza na XXI Zgierskie Spotkania Muzealne, które rozpoczną się o godzinie 17:00, 6 października 2011 r. w sali konferencyjnej Muzeum przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21. Wykład pt. "Oręż Czasu Grunwaldu" poprowadzi prof. Marian Głosek.

Profesor dr hab. Marian Głosek – archeolog, znawca średniowiecznego uzbrojenia, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi, obecnie kierownik Katedry Uzbrojenia Instytutu Archeologii UŁ. W latach sześćdziesiątych XX wieku prowadził z ramienia ówczesnego Zakładu Archeologii Polski Środkowej PAN badania archeologiczne na terenie Zgierza odkrywając m.in. resztki późnośredniowiecznego budynku w ogrodzie parafii św. Katarzyny. W latach 1994-1996 kierował pracami archeologiczno-ekshumacyjnymi w miejscach straceń Polaków w Miednoje i Katyniu na terytorium byłego Związku Radzieckiego. W pracach tych udział wzięli m.in. archeolodzy z Muzeum Miasta Zgierza. Ostatnio prowadzi badania poszukiwawcze grobów ofiar nazistowskich i stalinowskich na terenie poligonu „Brus” w Łodzi oraz grobów żołnierskich w Zgierzu-Chełmach.

Jest autorem wielu publikacji, m. in. książek o fundamentalnym dla bronioznawstwa znaczeniu: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w. oraz Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich.

źródło: muzeumzgierz.pl 

.