A A A

Zarząd Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” zaprasza na wykład dra Sebastiana Pilarskiego z łódzkiego IPN pt. „NSZZ Solidarność w regionie łódzkim w dokumentach SB 1980-81”. Spotkanie odbędzie się 12 października o 13.00 w Muzeum Miasta Zgierza.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu to ósmy klub w okręgu łódzko-kaliskim. Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków i tak jak wszystkie Kluby „Grota” działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Kluby są organizacjami non-profit propagującymi wśród lokalnej społeczności wiedzę historyczną o okresie 1939-89. Spotkania klubów w okręgu łódzko-kaliskim mają formę wykładów, prelekcji, projekcji filmów oraz następujących po nich dyskusji.

.