A A A

Pod takim hasłem w dniach 21-24 września 2011 r. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Instytucja Filmowa w Łodzi organizuje XIV Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, największego festiwalu tego typu w Polsce.

Tradycyjnie jeden z dni festiwalowych organizowany jest "w terenie" - do współorganizacji obecnej edycji Festiwalu zostało zaproszone miasto Zgierz.

Decyzja taka zapadła nieprzypadkowo: Zgierz może szczycić się w regionie osiągnięciami na polu działań rewitalizacyjnych w zakresie kultury materialnej i architektury (domy tkaczy), a w najbliższym sąsiedztwie miasta istnieją 2 rezerwaty przyrody. Zapraszając Zgierz do współpracy organizatorzy pragną pokazać uczestnikom i gościom Festiwalu wybrane tereny z reliktowymi fragmentami przyrody naturalnej a także zachowaną historyczną strukturę przestrzenną miasta. Zgierz został wskazany jako miasto, w którym polityka ekologiczna realizowana jest poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Przyjmując propozycję współorganizacji obecnej edycji Festiwalu, którego stałym hasłem jest "Promocja przyrody i krajobrazu Europy" i obejmując nad nią patronat, Prezydent Miasta Zgierza, Pani dr Iwona Wieczorek potwierdziła tym samym intencję wstępnie wyrażoną jeszcze w końcu ubiegłego roku przez Prezydenta Jerzego Sokoła.

Czterodniowy Festiwal składa się z dwóch integralnych części: 
- międzynarodowego konkursu filmowego, 
- warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, z udziałem grup zagranicznych.

Przez wszystkie dni festiwalowe w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18) prezentowane będą filmy przyrodnicze – wstęp na nie jest wolny, a minutowy program projekcji wraz z krótkim opisem każdego filmu można znaleźć na stronie internetowej miasta Zgierza (program) oraz WFOiPE (program).

"Dzień Zgierza" jest trzecim dniem Festiwalu. Goście i uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, zwiedzą Muzeum Miasta Zgierza oraz rezerwaty przyrody: "Grądy nad Lindą" i "Ciosny". Dla młodzieży przygotowano także zajęcia w Parku Linowym nad Stawem Miejskim.

W sobotę, 24 września o godzinie 17 odbędzie uroczystość ogłoszenia wyników Festiwalu i wręczenia nagród laureatom. Jedna z nagród została ufundowana ze środków budżetu Miasta Zgierza.

Festiwal, który stawia sobie za cel upowszechnianie kultury filmowej w części obejmującej filmy przyrodnicze popularyzujące wiedzę z zakresu świadomego i właściwego podejścia do środowiska naturalnego, będzie dobrą okazją do zaprezentowania, jak w naszym mieście prowadzone są racjonalne i spójne działania na polu ochrony kultury i przyrody.

 

źródło: 
Adam Zamojski
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia
Urzędu Miasta Zgierza
miasto.zgierz.pl

 

.