A A A


(fot. Klub "Grota")


16 czerwca 2011 r. odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Zgierzu. Było ono poświęcone tematyce harcerskiego ruchu antykomunistycznego. W pierwszej części zebrani obejrzeli fragment filmu „Oni szli Szarymi Szeregami”, a po projekcji wykład „Harcerski Ruch Antykomunistyczny” wygłosił mgr Marcin Kapusta z Oddziału IPN w Krakowie.

Prelegent we wstępie zaznaczył, że tematyka antykomunistycznego harcerstwa jest tematem do niedawna całkowicie nieznanym. Takie harcerskie organizacje antykomunistyczne zaczęły powstawać po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny II RP (w 1944 r.). Powstawały one dość spontanicznie, składały się głównie z członków Szarych Szeregów, często były to drużyny podziemnego harcerstwa, które nie rozwiązały się, lecz prowadziły działalność przeciwko nowej okupacji. Drugim okresem powstawania harcerskich organizacji antykomunistycznych są lata 1949 – 1950, co było reakcją na komunizację, a potem likwidację ZHP.

Uczestnicy harcerskiej konspiracji musieli liczyć się z represjami – w śledztwach byli często torturowani, a w najlepszym razie byli wyrzucani ze szkół. Sankcje spadały także na ich rodziny. Rozpracowywaniem konspiracji młodzieżowej zajmował się Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Departament ten dopatrywał się głównego zagrożenia w dzieciach kułaków, członkach organizacji młodzieżowych katolickich i ludowych oraz byłych harcerzy Szarych Szeregów.

Następnie wykładowca przedstawił trzy harcerskie organizacje antykomunistyczne. Pierwszą z nich był Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego – Polska Straż Przednia. Drugą - Drużyna Harcerska im. Jeremiego Wiśniowieckiego „Stalowi Polacy”. Ostatnią natomiast: Harcerski Ruch Antykomunistyczny (HRAK) założony przez Kazimierza Kościelnego.

Na zakończenie wykładu mgr Kapusta zauważył, że jeszcze w 1991 r. Komisje Historyczne ZHP nie dostrzegały działalności harcerskich organizacji antykomunistycznych jako dorobku harcerstwa polskiego.


Spotkanie zakończyła dyskusja, w której udział wzięli członkowie Klubu oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Klub „Grota” już teraz zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sierpniu. Dokładny termin zostanie podany pod koniec lipca. Więcej na temat Klubu oraz spotkań można przeczytać na oficjalnej stronie oraz na Facebookowym profilu.

 

Kamil Klimczak
Klub Historyczny im. S. "Grota" Roweckiego

 

.