A A A


(fot. Jakub Grzybowski)

20 maja w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu. W spotkaniu poświęconym osobie gen. Kazimierza Sosnkowskiego wzięła udział młodzież zgierskich szkół oraz członkowie Klubu.

W pierwszej części zgromadzeni obejrzeli film „Dowódcy AK - «Godziemba» gen. broni Kazimierz Sosnkowski”, który wprowadził obecnych w tematykę spotkania.

Po projekcji wykład pt. „Generał Sosnkowski – współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz” wygłosił dr Jerzy Kirszak z IPN-u Wrocław. Przedstawił on postać gen. Sosnkowskiego, „ważnego, ale nieznanego” bohatera historii Polski. Ważnego, gdyż brał udział w najistotniejszych wydarzeniach XX wieku: I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, aktywnie działał w Polsce międzywojennej, walczył w II wojnie światowej. A nieznanego być może dlatego, że nie był postacią pierwszoplanową w tych wydarzeniach, wolał pracować w cieniu, a światła jupiterów pozostawiał dla innych. Był „postacią na miarę renesansu” – znał 7 języków, był prezesem klubu sportowego Polonia Warszawa, był artystą i zapalonym szachistą.

Dr Jerzy Kirszak zwrócił też uwagę na zaangażowanie w sprawy polskie generała Sosnkowskiego od najmłodszych lat – już w gimnazjum naraził się władzy, aktywnie biorąc udział w kółkach samokształceniowych, przez co maturę musiał zdawać w Petersburgu – i zdał ją ze złotym medalem, najważniejszym wyróżnieniem.

W Legionach Polskich był zastępcą Piłsudskiego (zyskał przydomek „Szef”). Po kryzysie przysięgowym został internowany w Magdeburgu. Później był wiceministrem i ministrem spraw wojskowych, organizował Wojsko Polskie. Po zakończeniu walk o granice podejmował różne istotne dla kraju przedsięwzięcia – to on zainicjował budowę Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podczas zamachu majowego targnął się na swoje życie, jednak – wbrew obiegowej opinii – Piłsudski nie odsunął się od niego, nadal pozostali przyjaciółmi. To generał Sosnkowski był przewidywany na stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, jednak decyzją prezydenta Mościckiego, tę funkcję otrzymał Edward Rydz–Śmigły.

 

Po układzie Sikorski-Majski gen. Sosnkowski odszedł z rządu. Po katastrofie gibraltarskiej został Naczelnym Wodzem. Niestety, współpraca z premierem Mikołajczykiem nie układała się dobrze i ten, często dyskredytował generała Sosnkowskiego. Po powrocie do Londynu generał zabiegał o pomoc dla powstania, któremu był przeciwny. Bezskutecznie. Po wydaniu 1 września 1944 r. rozkazu nr 19 do żołnierzy AK, w którym obwiniał aliantów o bierność wobec powstania, został zdymisjonowany ze stanowiska i wyjechał do Kanady. Zmarł tam 11 października 1969 r.

 

Spotkanie zakończyła dyskusja, w której wzięli udział członkowie Klubu. Zadawali oni pytania dotyczące szczegółów życia i działalności generała Sosnkowskiego.

 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zarządu Klubu zaprosił na kolejne spotkanie, które odbędzie się 1 czerwca, podczas którego dr Leon Popek z Oddziału IPN w Lublinie wygłosi wykład „Zbrodnie OUN-UPA na ludności Wołynia w 1943 r.”.

 

Więcej o spotkaniu i Klubie Historycznym można znaleźć na jego facebookowym profilu oraz oficjalnej stronie Klubu.

 

 

Kamil Klimczak,
Sekretarz Klubu "Grota"

 

.