A A A


Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w piątek, 20 maja, o godz. 11.00 w Muzeum Miasta Zgierza.

W jego trakcie zostanie wygłoszony wykład: „Generał Kazimierz Sosnkowski – współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz”. Zaprezentuje go dr Jerzy Kirszak z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zgierzu jest jednym z ośmiu Klubów w okręgu łódzko-kaliskim działających pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Celem Klubu jest popularyzowanie (zwłaszcza wśród młodzieży) wiedzy historycznej o okresie 1939–1989 poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, projekcji filmów itp. Klub powstał w marcu 2011 r.

Aby zostać członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkań Klubu. Członkowie Klubu otrzymują co miesiąc – za pośrednictwem poczty lub na poprzednim spotkaniu – zaproszenia na spotkania. Zaproszenia otrzymywać można również drogą elektroniczną.

 

Robert Starzyński, Kamil Klimczak
Klub Historyczny im. S. Roweckiego „Grota”

 

.