A A A


19 maja 2011 odbędzie się VII Rajd Edukacyjny "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej", który organizują wspólnie: PTTK, Urząd Miasta Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza oraz Gminny Ośrodek Kultury.

 

Celem Rajdu jest:

 • Przeprowadzenie swoistej lekcji historii podczas, której młodzież odwiedzi  wybrane miejsca pamięci narodowej;
 • Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży;
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych;
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

W Rajdzie uczestniczyć mogą:

 • Dzieci i młodzież w 5 – 20 osobowych grupach turystycznych pod opieką opiekuna – kierownika, który odpowiedzialny będzie za jej skład i ekwipunek. Kierownikami grup mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie;
 • Drużyny rodzinne oraz osoby indywidualne.

Udział w Rajdzie należy zgłaszać wg załączonego wzoru w dniach:

 • 12 maja 2011 r. w godz. 12.00 – 17.00,
 • 13 maja 2011 r. w godz. 12.00 – 16.00,

dokonując wpłaty w Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21; tel.: 42 716 37 92 – Beata Stawska.

Opłaty za udział w Rajdzie wynoszą:

 •  6 zł;
 • członkowie PTTK (z aktualnie opłaconymi składkami) - 50% rabatu;
 • opiekunowie drużyn liczących min. 5 osób opłat nie wnoszą.

W zgłoszeniu należy podać nr trasy, którą grupa będzie wędrować. 

Organizatorzy Rajdu zapewniają:

 • poczęstunek na mecie;
 • pamiątkowy znaczek;
 • dyplom uczestnictwa dla drużyny;
 • potwierdzenia punktów na Odznakę Turystyki Pieszej; 
 • opis trasy;
 • ubezpieczenie dla członków PTTK;
 • powrót autobusami.

Do obowiązków uczestników Rajdu należy:

 • Przestrzeganie zasad Karty Turysty;
 • Posiadanie przez uczestników legitymacji lub dowodu tożsamości;
 • Podporządkowanie się decyzjom Kierownictwa Rajdu od momentu startu do zakończenia Rajdu;
 • Drużyny winny posiadać apteczkę wraz z wyposażeniem, mapę, kompas lub busolę;
Trasy Rajdu:

Trasa I: Lućmierz (przystanek MKT) – Mogiły w lesie lućmierskim - Rosanów –   Ciosny – Ciosny Sady – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 8 km). Start w godz. 1000 – 1020.

Trasa II: Szczawin Kościelny – Szczawin Kolonia – Jeżewo – Kolonia Głowa – Biała – Dzierżązna  (ok. 10 km). Start w godz. 900 – 915.

Trasa III: Plac Stu Straconych w Zgierzu – Las pod Dąbrówkami (miejsce straceń) – Dąbrówka Strumiany – Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.

Trasa IV: Zgierz ul. Staffa (przychodnia) – Las Krogulec – Lućmierz – Rosanów - Dzierżązna Dwór – Dzierżązna (ok. 15 km). Start w godz. 900 – 915.

 
 
Więcej informacji w Regulaminie Rajdu.
.