A A A


27 kwietnia 2011 r. w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się spotkanie w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" nt. zbrodni katyńskiej w oczach współczesnych Rosjan.

Na początek zaprezentowany został ok. 30-minutowy film przybliżający tematykę Katynia oraz pobliskich zagadnień z okresu II wojny światowej.

Głównym punktem spotkania był jednak wykład pani dr Joanny Żelazko, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Przedstawiła ona m. in. dane dotyczące wiedzy Rosjan nt. zbrodni katyńskiej, przybliżając także specyfikę problemu zdefiniowania jej - bądź nie - jako "ludobójstwo". Jak zauważyła dr Żelazko, w Rosji można dostrzec bardzo wyraźny podział na tych, którzy rozumieją powagę Katynia oraz innych miejsc zbrodni sowieckich oraz na tych, którzy bądź to w nieuzasadniony sposób usprawiedliwiają lub wręcz zaprzeczają ich negatywnej stronie.

Po wykładzie miała miejsce krótka wymiana poglądów związanych z tą tematyką. Ponadto prezes Klubu wręczył obecnej na spotkaniu młodzieży materiały pogłębiające wiedzę o Katyniu, zapraszając przy tym do wstąpienia w szeregi Klubu.

- Póki co działalność naszego Klubu opiera się o wykłady, które staramy się urozmaicać albo prezentując dodatkowo film, tak jak dziś, albo też zapraszając bardzo ciekawych gości z różnych stron Polski, którzy w sposób interesujący uchwycą jakiś temat - mówi pan Jacek Klimczak, przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego "Grota". - W przyszłym roku szkolnym planujemy zorganizować konkurs historyczny, związany tematycznie z PRL-em z racji kilku ważnych rocznic, jak chociażby 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Szczegóły będą znane po wakacjach, mam nadzieję, że zainteresuje to zgierską młodzież oraz nauczycieli.

Już 20 maja o godz. 11.00 będzie mieć miejsce kolejny wykład pt. "Generał Kazimierz Sosnkowski - współtwórca niepodległości, Naczelny Wódz", który wygłosi dr Jerzy Kirszak z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

EZG.INFO.PL poleca!

Adrian Skoczylas

.