A A A

art51 nagroda

Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Zgierza w dziedzinie twórczości artystycznej i za pracę na rzecz kultury. Wśród nagrodzonych jest Teatr Art. 51, zgłoszony przez Stowarzyszenie EZG.

W kategorii "Artysta profesjonalny" nagrodę otrzymał zespół Yankel Band. Nagrodzeni w kategorii "Artysta amator" to: Antonina Jawor, Krzysztof Głowacki, Teatr Art. 51 oraz Zespół "Black and White". Wyróżnionym podmiotem realizującym zadania w zakresie kultury zostało Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.

.