A A A


23 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota”. W Muzeum Miasta Zgierza został wygłoszony wykład nt. okupacji sowieckiej na polskich kresach w latach 1939-41. Wśród zgromadzonych była m. in. prezydent, dr Iwona Wieczorek, przedstawiciele Sybiraków, a także licznie przybyła młodzież szkolna.

Klub powstał z inicjatywy regionalnych historyków, tak jak wszystkie Kluby „Grota” działać będzie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Klub w Zgierzu jest już ósmym takim klubem w okręgu łódzko-kaliskim.

Spotkanie rozpoczął p.o. przewodniczącego Zarządu Klubu, pan Jacek Klimczak. Następnie kilka słów powiedzieli także kpt Zbysław Raczkiewicza, prezes Okręgu w Łodzi Światowego Związku Żołnierzy AK; Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi oraz prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim.

Głównym punktem był jednak wykład „Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich RP w latach 1939–1941”, wygłoszony przez pana prof. dr hab. Albina Głowackiego z Instytutu Historii UŁ. Pan profesor przedstawił pokrótce przyczyny i przebieg zajęcia przez Sowietów części polskich ziem w 1939 roku. Sporo czasu poświęcił także omówieniu kwestii zsyłek do ZSRR, zwracając uwagę na niezwykłą staranność w udokumentowaniu swoich czynności przez Sowietów. To, zdaniem pana profesora, znacznie ułatwia badania historyczne na ten temat i pozwala precyzyjnie ustalić liczbę ofiar sowieckiej okupacji. Zapytany o kwestię katyńską, prof. Głowacki przekonywał zgromadzonych, że albo dokumenty na ten temat w obecnie już rosyjskich archiwach istnieją, albo można znaleźć dokument poświadczający je zniszczenie w czasach wojny, jako że sowieci nawet przy niszczeniu wszelkich „papierów” stosowali się do procedury. W swym wystąpieniu pan profesor podkreślił, że do kwestii polsko-sowieckich z czasu II wojny światowej należy podchodzić rozsądnie i w oparciu o starannie prowadzone sowieckie dokumenty, bez „martyrologicznego wyolbrzymiania” czy tworzenia „fantastycznych pogłosek”.

Obrady podsumował dr Sebastian Pilarski, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim. Na koniec pan Klimczak zachęcił wszystkich uczniów do wstępowania w szeregi Klubu, za pomocą dostępnych w Muzeum deklaracji członkowskich. Zaprosił także na kolejne spotkanie, które odbędzie się w pod koniec kwietnia i będzie poświęcone sprawie katyńskiej.

Samą ideę Klubu, jak i spotkanie inauguracyjne należy uznać za udane. Wśród publiczności znalazły się bowiem zarówno osoby starsze, jak i młodzież. Dla tych drugich była to dość atrakcyjna forma uczenia się historii, można mieć nadzieję, że szkoły oraz historycy skorzystają z oferty Klubu im. gen. Roweckiego „Grota”.

Adrian Skoczylas

.