A A A

sobotka2012

Urząd Miasta Zgierza rozstrzygnął konkursy dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury oraz inicjatyw dla seniorów. Przyznano dotacje na łączną kwotę 51,5 tys. zł. 

W zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza dofinansowanie otrzymały projekty:

  • Noc Sobótkowa w Zgierzu 2017 (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER) - 3 800 zł
  • Publikacja i wystawa - 50-lecie Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER) - 2 000 zł
  • „Konkurs Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych" i „Moje miasto. Moja rodzina" (Towarzystwo Przyjaciół Zgierza) - 2 000 zł
  • Zgierski Przewodnik Turystyczny (Stowarzyszenie EZG) - 4 000 zł
  • Zgierz - moja mała ojczyzna (Koło Gospodyń Miejskich) - 1 000 zł
  • Jubileusz X lecia Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ZU3W) - 1 600 zł
  • Koncert Reformacyjny w ramach obchodów 500 lat Reformacji (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu) - 2 100 zł

W zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku przyjęto następujące oferty:

  • Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 29 000 zł
  • Fundacja "Twórczy, Aktywni" - 6 000 zł

 

.