A A A

kultura

Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie Nagród Prezydenta Zgierza w dziedzinie kultury. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Artysta profesjonalny, Artysta amator oraz Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2017 roku za ubiegły rok kalendarzowy:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16: w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (pok. 211, 212) lub w Biurze Podawczym (parter); 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (zakładka: jak załatwić sprawę, procedury i druki, stypendia i nagrody). 

Nagrody przyznaje się na wniosek: 

 1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza, 
 2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza, 
 3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto, 
 4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta, 
 5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta, 
 6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

 1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; 
 2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; 
 3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o mieście.
.