A A A

albertiana17 malyksiaze

26 stycznia w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, odbyły się Regionalne Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2017. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, ponieważ w Kościele katolickim rok 2017 jest rokiem świętego Brata Alberta. Organizatorem zgierskiej „Albertiany” jest Fundacja im. Brata Alberta.

Zgierskie eliminacje odbyły się jako pierwsze z pięciu w Polsce. Już tradycyjnie amatorskie grupy teatralne i soliści z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego, stanęli do rywalizacji, w której najcenniejszą nagrodą jest możliwość wystąpienia na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jury w składzie: prof. Krzysztof Grzeszczak – kompozytor, Małgorzata Godek-Wójcik – przedstawicielka Fundacji im. Brata Alberta, Andżelika Kusak – z Fundacji „Mimo Wszystko”, i Witold Świątczak – dyrektor MOK w Zgierzu, oceniało występy 9 zespołów i 3 solistów.

Jedyny z reprezentantów powiatu zgierskiego – zespół „Akcent” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, zaprezentował się w przedstawieniu pt. „Mały Książę”. Pomysłodawcami sztuki i mentorami, którzy przygotowali aktorów-amatorów do występu byli aktorzy z Teatru Małego w Manufakturze w Łodzi.

Po kilku godzinach występów jury wyłoniło zwycięzców. Wśród solistów najlepszy okazał się reprezentant zgierskiego PSONI – Konrad Przygoński, który swoim występem poruszył publiczność. Młody wokalista wykonał balladę „Tears in Heaven” Erica Claptona. Wyróżnienia otrzymali: Mariusz Żuromski z DPS-u w Wierzbicy oraz Katarzyna Surma, podopieczna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie. Tegorocznym zwycięzcą „Albertiany”, wśród grup teatralnych, zostali aktorzy-amatorzy z WTZ-u w Hajnówce, którzy zaprezentowali spektakl „Zaziulka”, opowiadający o nieszczęśliwej miłości pięknej dziewczyny do „węża”. Drugie miejsce zajęli gospodarze, czyli zespół „Akcent” działający przy zgierskim kole PSONI, zaś trzecie zespół GTI z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. Nagrody wręczyli m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jan Bujnowicz – prezes Fundacji Brata Alberta w Łodzi, Bożenna Piotrowicz – prezes PSONI koło w Zgierzu oraz przedstawiciele powiatowego samorządu: Wojciech Brzeski – członek Zarządu Powiatu Zgierskiego oraz Michał Pieruń - powiatowy radny i jednocześnie prezes Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Laureaci zgierskich eliminacji: 3 zespoły teatralne i solista pojadą do Krakowa na Galę do Teatru im. Juliusza Słowackiego, która odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku.

.