A A A

wystawa rozga

3 listopada w salach ekspozycyjnych Muzeum Miasta Zgierza odbył się wernisaż wystawy „Leszek Rózga – nieznany”, podczas której został zaprezentowany dorobek artystyczny wybitnego zgierskiego malarza, grafika i rysownika, a także pedagoga.

Leszek Rózga urodził się w 1924 roku. W czasie II wojny światowej przebywał na przymusowych robotach w Niemczech. Uczył się prywatnie malarstwa. Studia artystyczne odbył w latach 1948-1954 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. Wł. Strzemińskiego) i katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki Propagandowej. W 1967 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w PWSSP w Łodzi, gdzie w latach 1971-78 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Grafiki, a od 1975 roku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej. Artysta zmarł w 2015 roku. 

Profesor Rózga uprawiał grafikę warsztatową (techniki metalowe, monotypie), rysunek i malarstwo. Zajmował się także projektowaniem graficznym (do 1971 roku) i malarstwem ściennym (do 1981 roku). Od roku 1954 prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych (ok. 160) i zbiorowych (ok. 500) w Polsce i na świecie. Był Mistrzem i Mentorem wielu pokoleń studentów łódzkiego ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 

Pierwsza pośmiertna wystawa Leszka Rózgi prezentuje, jak sam tytuł sugeruje – dzieła nieznane, które nie były ukazywane szerszemu gronu odbiorców. Wśród zaprezentowanych kilkudziesięciu obrazów pojawiły się rysunki i malarskie szkice z lat 1953-2015, powstałe w trakcie spacerów i wędrówek w okolicach Zgierza (Dąbrówki Wielkiej i Rosanowa) będące dla Rózgi swego rodzaju pamiętnikiem. Ostatnią dekadę twórczości artysty przedstawiają prace wielkoformatowe, wykonane w technikach mieszanych, charakteryzujące się wielką ekspresją, dynamiką form i barw. Wystawę dopełniają autoportrety z cyklu „In Ego”, które powstawały cyklicznie przez całe jego życie. 

Ekspozycja powstała dzięki uprzejmości córki Profesora Małgorzaty Rózgi – Kobos: "Spuścizna artystyczna jaką pozostawił po sobie mój ojciec jest bowiem bardzo rozległa i wielowątkowa. Porządkując ją i archiwizując napotkałam w przepastnych teczkach i szufladach jego pracowni prawdziwe, nieodkryte jeszcze skarby zaklęte w jego rysunkach, grafikach i malarskich szkicach, które czasami i dla mnie samej były zaskoczeniem i odkryciem. Część z nich powstała bowiem poza głównym nurtem cykli graficznych, z których mój ojciec jest tak dobrze i powszechnie znany wszystkim miłośnikom swojej twórczości." 

Zapraszamy do odkrywania nieznanych dzieł profesora Leszka Rózgi w Muzeum Miasta Zgierza do 15 stycznia 2017 roku. Wt-pt 10:00 – 16:00, czwartki 10:00-18:00, niedziele 10:00-16:00. Bilety wstępu: 4 zł normalny, 2 zł ulgowy.

Wystawie towarzyszy katalog, który oprócz biografii Leszka Rózgi zawiera wybór jego prac pokazywanych na ekspozycji. Katalog do nabycia wyłącznie w Muzeum Miasta Zgierza w cenie 6 zł.

.