A A A

Do października potrwa remont Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Projekt o łącznej wartości 1 miliona zł zakłada termomodernizację budynku przy ul. Łódzkiej oraz remont dawnego Centrum Obywatelskiego, do którego jesienią przeniesie się filia nr 2.

biblioteka termomodernizacja

Termomodernizacja budynków odbywa się w ramach priorytetowego programu "System zielonych inwestycji", który zakłada skuteczne zarządzanie energią cieplną w instytucjach publicznych. Realizowany projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1 055 310 zł. Kwota zewnętrznego dofinansowania to 738 710 zł.

Zakres prowadzonych prac to m.in.:

  • nowa elewacja wg kolorystyki zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • wymiana pokrycia dachowego na blachę stalową, ocynkowaną,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  • montaż centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła.

W pierwszej kolejności modernizowany jest budynek biblioteki przy ul. Łódzkiej 5. Po zakończeniu prac firma realizująca inwestycję rozpocznie remont w budynku przy ul. Długiej 29a (tzw. Centrum Obywatelskim). Jesienią przeniesie się tam filia nr 2 mieszcząca się teraz w budynku przy ul. Długiej 19. Jesienią zgierscy czytelnicy mogą liczyć nie tylko na wyższy komfort, ale przede wszystkim na nowe pozycje książkowe, które zostaną zakupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Biblioteki Narodowej.

.