A A A


26 lutego 2011 o 11.00 na Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu odbędą się po raz czwarty Zgierskie Spotkania Taneczne "Drgania Przestrzeni", organizowane przez Spółdzielczy Dom Kultury "SEM".
 

Dokonany został podział na taniec współczesny oraz taniec nowoczesny, a także kategorie wiekowe (do 11 lat, 12 - 15 lat, powyżej 15 lat). Konkurs oceniać będzie 3-osobowe profesjonalne jury, biorące pod uwagę oryginalność i nowatorstwo choreografii, technikę wykonania, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów, a także ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Jury przyzna nagrody w kategoriach wiekowych oraz specjalną nagrodę Prezesa Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla tancerza za indywidualność sceniczną oraz nagrody dla choreografów za szczególny wyraz artystyczny.

Ramowy program imprezy:

8.30 - 10.30: rejestracja i próby techniczne

11.00: prezentacje konkursowe wg kategorii wiekowych 

Więcej informacji na stronie SDK "SEM".

 

na podstawie: www.sem.zgierz.com.pl 

.