A A A

Władze Zgierza i powiatu zgierskiego ogłoszą konkurs na projekt adaptacji budynku starego młyna przy ul. Długiej na potrzeby Nowego Centrum Kultury i sali widowiskowej. Według założeń w budynku funkcjonować mają dwie instytucje - Miejski Ośrodek Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury.

mlyn zgierz

Młyn zostanie zagospodarowany w ramach projektu "Szlakiem Architektury Włókienniczej" i programu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość wspólnego projektu Zgierza i powiatu zgierskiego to 4 miliony zł.

Procedura konkursowa będzie dwuetapowa. Najpierw komisja zweryfikuje pod względem formalnym i odpowiednich kryteriów zgłoszone projekty. Następnie zostaną one poddane konsultacjom społecznym, w trakcie których mieszkańcy wyłonią 5 najlepszych pomysłów. Spośród nich komisja wybierze 1, który zostanie zrealizowany.

 

.