A A A

wprzyluski"Co widzę..." to cykl dzieł grafika, rzeźbiarza i Laureata Nagrody Artystycznej im. W. Pietrzaka – Wiesława Przyłuskiego. 16 kwietnia o godz. 18.00 w Zgierskiej Galerii Sztuki MOK odbędzie się wernisaż wystawy prac artysty.

Dzieła artysty są asumptem do refleksji nad istotą obrazowego poznawania rzeczywistości. „Wizualizują one namysł nad oglądem jako takim, skierowanym zarówno ku wnętrzu osoby, jej intuicji duchowej, jak i ku empirii zmysłowej [...]”.

Wiesław Przyłuski ukończył studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, jak również kamiennych realizacji plenerowych. W ramach działalności naukowej prowadzi Pracownię Rzeźby – Struktur i Form Przestrzennych w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne. Czynna będzie do 15 maja (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00).

.