A A A

kulturaTrzeci raz przyznane zostaną nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za upowszechnianie kultury i osiągnięcia w tej dziedzinie. Nagrodzeni mogą zostać artyści profesjonalni, amatorzy i organizacje. Wnioski można składać do 31 marca.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: artysta profesjonany (jedna nagroda), artysta amator (pięć nagród) oraz podmiot działający w Zgierzu i realizujący zadania w zakresie kultury (jedna nagroda).

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2015 roku za ubiegły rok kalendarzowy, bezpośrednio lub pocztą do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Wzór wniosku jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umz.zgierz.pl.

Wnioski mogą składać Komisje Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza, nieartystyczne samorządowe instytucje kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto, inne podmioty realizujące zadania w zakresie kultury, w tym szkoły artystyczne z terenu Miasta, organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta oraz grupy nieformalne realizujące zadania z zakresu kultury.

.