A A A

niedzwiecka wykladpamiecZasady funkcjonowania pamięci były tematem kolejnego wykładu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 13 lutego prelekcję wygłosiła Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk, trenerka w obszarze edukacji i rozwoju osobistego.

Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk jest pedagogiem, trenerem w obszarze edukacji i rozwoju osobistego. Na co dzień Współpracuje ze Szkołą Pamięci Wojakowskich w Bydgoszczy. Projektuje i prowadzi warsztaty z zakresu treningu pamięci, koncentracji uwagi i nowoczesnych technik uczenia się.

Wykładowczyni omówiła różne rodzaje pamięci - pamięć ultrakrótką, krótkoterminową, czyli roboczą oraz pamięć długoterminową, ich rolę i współzależności. Trenerka opisała też funkcje półkul mózgowych. Każdy ze słuchaczy analizował swoje zdolności i sprawdzał, która półkula mózgowa jest u niego bardziej rozwinięta. Z badań wynika, że człowiek z lepiej rozwiniętą lewą półkulą ma bardziej rozwinięte m. in. umiejętności matematyczne, a osoba z lepiej rozwiniętą prawą półkulą ma np. większe zdolności plastyczne.

W trakcie wykładu słuchacze rozwiązywali również kilka testów na zapamiętywanie. Ta zabawa uświadomiła, jakimi metodami lepiej można zapamiętywać np. ciąg obrazków oraz jak ważną rolę w procesie zapamiętywania odgrywają wszystkie nasze zmysły.

Rozmowa z Magdaleną Niedźwiecką-Anuszczyk (6:18)

Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się dwa razy w miesiącu w Kolegium Nauczycielskim przy ul. 3 Maja 46. Wstęp jest wolny. Więcej informacji na stronie www.kn.zgierz.pl oraz www.zu3w.edu.pl

.