A A A

kruszowka muzeumMuzeum Miasta Zgierza wydało nową wersję katalogu wystawy "Kruszówka - wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku". Z tej okazji 11 grudnia zorganizowano XXXVIII Zgierskie Spotkania Muzealne.

Podczas spotania zaprezentowano wiele ciekawych muzealiów ze zbiorów dotyczących rodziny Krusche, od której pochodzi kolekcja mebli i wyposażenia zgierskiego mieszkania bogatych fabrykantów sprzed 100 lat. Goście mogli zobaczyć plany ich domu, fabryk czy nieoblikowane zajęcia z albumów rodzinnych. Cześć tych dokumentów znalazła się na stronach katalogu. Podzielony jest o na dwie części, pierwsza to cześć historyczna druga dotyczy juz samej wystawy. Zarys historyczny dotyczy przemysłu włókienniczego w Zgierzu i samej rodziny Krusche i ich stosunków rodzinnych, drogi do fortuny oraz nagłego upadku.

Autorką tekstu do "Kruszówka - wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku" jest opiekun działu Etnografii i Kultury Miejskiej w Muzeum Miasta Zgierza, Magdalena Grabia - Krawczyk. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem wystawy.

.