A A A

debata kultura29 października o 18.00 w sali TŚ Lutnia odbędzie się "Debata o kulturze", na którą zapraszają organizatorzy i organizatorki Pochodu Kultury związani z MOK. 

Celem debaty jest dyskusja o funkcjonowaniu takich instytucji jak Miejski Ośrodek Kultury. Organizatorzy debaty chcą dowiedzieć się, czy potrzeby kulturalne mieszkańców Zgierza są realizowane, jaka jest zależność między polityką kulturalną państwa i samorządu a faktycznym sposobem jej realizacji oraz jakie są problemy twórców i odbiorców sztuki. Na debatę zaproszeni zostaną liderzy działań kulturalno-społecznych, przedstawiciele władz miasta, twórcy i odbiorcy kultury.

Debata organizowana jest w związku z odpowiedziami prezydent Iwony Wieczorek na postulaty środowiska artystycznego w Zgierzu wygłoszone podczas wrześniowego Pochodu Kultury. Jak twierdzą organizatorzy - odpowiedź prezydent jest niesatysfakcjonująca.

.