A A A

Do 31 marca można składać wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

kultura image

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Artysta profesjonalny - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
  2. Artysta amator, w tym dzieci i młodzież - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
  3. Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 31 marca 2014 roku za ubiegły rok kalendarzowy:

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału Promocji i Kultury (Zgierz, pl. Jana Pawła II 16, pok. 211), 
- w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza (Zgierz, pl. Jana Pawła II 16),
- pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji i Kultury, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umz.zgierz.pl, w zakładce jak załatwić sprawę, druki i formularze, stypendia i nagrody.

Nagrody przyznaje się na wniosek:

  1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
  2. Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
  3. nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
  4. innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,
  5. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
  6. grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii. 

źródło: www.miasto.zgierz.pl 

 

.