A A A

ropmzRada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza zaprasza 4 lutego o 17.00 do sali konferencyjnej w Mieście Tkaczy (ul. Rembowskiego 1) na spotkanie dotyczące stworzenia w Zgierzu ponadlokalnej placówki kultury z salą widowiskową.

Wspólnie, ponad podziałami zadbajmy o rozwój kulturalny i społeczny miasta oraz regionu.

 

.