A A A

28 listopada 2013 w Muzeum Miasta Zgierza odbyła się promocja VIII tomu Prac i Materiałów Muzeum Miasta Zgierza. Redaktorzy tomu (Robert Starzyński i Piotr Świątkiewicz) przybliżyli zgromadzonym gościom genezę i zawartość książki.

muzeum starzynski

Drugą część spotkania stanowił bogato ilustrowany wykład prof. dra hab. Marka Adamczewskiego z Instytutu Historii UŁ "Pieczęcie władz kościelnych z obszaru Polski centralnej do połowy XX wieku". Jest to część pracy habilitacyjnej zgierzanina, dotyczącej wszystkich pieczęci od średniowiecza do połowy XX wieku.

Pierwszy artykuł "Prac i Materiałów MMZ" należy do dra Piotra Świątkiewicza z MMZ. Poświęcony został unikatowemu na Ziemi Łęczyckiej znalezisku gotyckich kafli piecowych z Rogóźna, gm. Zgierz oraz badaniom wykopaliskowym prowadzonym w 1990 r., nieopodal wznoszącego się w tym miejscu budynku podworskiego. Opracowanie to uzupełniają wspomnienia i uwagi prof. dra hab. Jana Salma z Politechniki Łódzkiej, kierującego wówczas inwentaryzacją architektoniczną wspomnianego obiektu, wzbogacone jego rysunkowymi przedstawieniami. Tekst trzeci, pióra dra Olgierda Ławrynowicza z Instytutu Archeologii UŁ, dotyczy intrygującego tematu poszukiwania w latach 2011-2012 mogił osób zamordowanych w czasie II wojny i pogrzebanych w Lesie Okręglik i Lesie Lućmierskim k. Zgierza. Sprawa ta zasługuje na zainteresowanie wszystkich zgierzan i ostateczne wyjaśnienie.

Wreszcie ścisłej archeologii dotyczą dwa opracowania materiałów z badań wykopaliskowych osady sprzed trzech tysięcy lat w Szczawinie kościelnym autorstwa Pawła Zawilskiego oraz osady wczesnośredniowiecznej w Białej Górze, gm. Wartkowice sporządzone przez J. Błaszczyka z IA UŁ i R. Starzyńskiego z MMZ.

W grupie "rozmaitości" znalazły się dwa teksty. Pierwszy z nich, autorstwa dra P. Świątkiewicza i Justyna Skowrona omawia bardzo ciekawe zabytki archeologiczne znalezione rzekomo w Modlnej. Całość wydawnictwa kończy obszerne sprawozdanie z bogatej działalność MMZ w latach 2010-2012 sporządzone przez Roberta Starzyńskiego - Dyrektora zgierskiej placówki.

"Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza" - periodyk istniejący na ogólnopolskim rynku wydawnictw naukowych od 1996 roku. Znajdują się w nim artykuły dotyczące przede wszystkim historii i archeologii, czyli dziedzin wiedzy uprawianych przez pracowników MMZ.

Zachęcamy do lektury i zakupu książki w Muzeum Miasta Zgierza w cenie 25 zł.

 

.