A A A

30spotkaniamuzealne28 listopada o 17.00 w Muzeum Miasta Zgierza odbędą się XXX Zgierskie Spotkania Muzealne. W czasie spotkania promowany będzie VIII tom Prac i Materiałów Muzeum Miasta Zgierza.

Promocja uzupełniona zostanie wystąpieniem prof. dra hab. Marka Adamczewskiego z Instytutu Historii UŁ.

- Będziemy mieli wielki zaszczyt zaprezentować Państwu najnowszy, ósmy numer „Prac i Materiałów Muzeum Miasta Zgierza” – periodyku istniejącego na ogólnopolskim rynku wydawnictw naukowych od 1996 roku. Jak zwykle znajdują się w nim artykuły dotyczące przede wszystkim historii i archeologii, czyli dziedzin wiedzy uprawianych przez pracowników MMZ. Niejednokrotnie, tak jak w przypadku dwóch opublikowanych tu prac, są one ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego też, w prezentowanym numerze PiMMMZ nie wydzielaliśmy części poświęconych konkretnym naukom, lecz jedynie dwie grupy artykułów: analityczne opracowania oraz tzw. rozmaitości. Zachęcamy do lektury - czytamy na stronie Muzeum Miasta Zgierza

W czasie spotkania będzie możliwość zakupu każdego z ośmiu tomów „Prac i Materiałów MMZ”.

źródło: www.muzeumzgierz.pl 

 

.