A A A

W weekend 15-17 listopada odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury festiwal poetycki "Stachura pozostałym". Turniej Jednego Wiersza wygrała Dominika Rychlik, Turniej Piosenki Poetyckiej - Gabriela Mastalerek.

stachura13

Klimat Stachuriady można było poczuć już w piątek podczas koncertu Świetlików w Klubie AgRafKa. Festiwal rozpoczął się w sobotę happeningiem na placu Kilińskiego. Akcję teatralną przygotowały aktorki Teatru Art. 51 oraz David Pesado Diez, hiszpański wolontariusz w MOK. Ślub wzięły hiszpańska poezja i polska proza.

Po happeningu wydarzenia przeniosły się do sali teatralnej MOK. W Turnieju Jednego Wiersza nagrodę główną przyznano Dominice Rychlik za wiersz "Solilokwium". Natomiast nagroda specjalna w postaci pióra i długopisu trafiła do Małgorzaty Bielińskiej. Gościem specjalnym Turnieju był bard Tomasz Sawicki z „Piosenkami z teczki”.

Niedziela zaczęła się mocnym uderzeniem muzycznym. W Turnieju Piosenki Poetyckiej niedościgniona okazała się Gabriela Mastalerek, którą jury doceniło za wysoki poziom artystyczny i świadomość wykonania.

Na zakończenie publiczność przeniosła się do Klubu AgRafKa. Aranżacje wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu zgierskich artystów i artystek po raz kolejny odczarowały mylne pojęcie poezji.

Kolejna Stachuriada za rok!

 

.