A A A

22 października odbyły się uroczystości jubileuszu 100-lecia Zgierskiej Książnicy. Udział w wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości - sympatyków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu.

Biblioteka Jubileusz

Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli: Iwona Wieczorek – Prezydent Miasta Zgierza i Krzysztof Kozanecki – Starosta Zgierski. Wśród gości obecnych w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza oraz czytelni Biblioteki Głównej byli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rady Powiatu Zgierskiego oraz Rady Miasta Zgierza, przedstawiciele gmin ościennych, przedstawiciele ogólnopolskich związków i stowarzyszeń bibliotekarskich, przedstawiciele zgierskich instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych, Czytelnicy oraz byli pracownicy Biblioteki.

Po powitaniu minutą ciszy uczczono pamięć Pracowników, którzy odeszli...

Drugim punktem uroczystości była projekcja filmu o Jubilatce zatytułowanego „Od zawsze, na zawsze dla ludzi…”. W 18-minutowym filmie nie sposób było przedstawić stuletniej historii Biblioteki, dlatego zebranych zachęcono do zapoznania się z jubileuszową publikacją, którą wszyscy Goście otrzymali. Zachęcono także do lektury broszury z „ocalonym od zapomnienia” opowiadaniem, które Biblioteka wydała z okazji Jubileuszu.

Fotorelacja z uroczystości jubileuszowych 

W programie jubileuszu przewidziany został czas na wręczenie wyróżnień.

Na wniosek posła na Sejm RP - Agnieszki Hanajczyk,  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  Bogdan Zdrojewski, wystosował List gratulacyjny. Biblioteka otrzymała również Dyplom „Piękniejsza Polska”, przyznawany przez Kapitułę Ruchu „Piękniejsza Polska” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. List oraz Dyplom na ręce dyrektora Biblioteki, podczas uroczystości, przekazał asystent posłanki Agnieszki Hanajczyk – Cezary Duraj.

24 października br. do Biblioteki dotarła wspaniała informacja, że na wniosek posła na Sejm RP - Agnieszki Hanajczyk, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  Bogdan Zdrojewski, przyznał Bibliotece nagrodę w wysokości 10.000 złotych!

Biblioteka otrzymała także Medal „Bibliotheca Magna - Perennisque", który dyrektorowi Biblioteki wręczył Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Barbara Budyńska.

Medal „Bibliotheca Magna - Perennisque" nadaje się zbiorowościom społecznym (instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom, firmom) za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP.

Podczas obrad XIV Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w Warszawie, w dniu 26 sierpnia br., podjęło uchwałę o przyznaniu jednej Złotej i pięciu Srebrnych Honorowych Odznak Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki członkom Miejskiego Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Zgierzu.

Z rąk Przewodniczący Federacji ZZPKiSZ – Jana Budkiewicza Odznaki odebrały:

- Jolanta Jędrzejewska – złotą

- Iwona Kaźmierska, Renata Stępień, Edyta Stasińska, Agnieszka Stopczyk, Mariola Zając – srebrne.

Nagrody Biblioteka

Po wręczeniu wyróżnień dyrektor Biblioteki – Dorota Abramczyk podziękowała za codzienną, mozolną pracę Pracownikom Biblioteki - kadrze bibliotekarskiej - zespołowi wyspecjalizowanych i oddanych swojej pracy fachowców. 

Po podziękowaniach głos oddano Gościom. Pod adresem Biblioteki skierowano wiele ciepłych, miłych słów. Na ręce dyrektora Biblioteki złożono listy gratulacyjne i kwiaty. Biblioteka otrzymała m. in. skaner ufundowany przez Urząd Miasta Zgierza, radiomagnetofon od Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, cenne grafiki od Władz Gminy Zgierz i dyrektorów zgierskich instytucji kultury, wiele cennych książek, kronikę oraz niezliczoną ilość upominków od obecnych na uroczystościach Gości.

Po raz pierwszy w stuletniej historii, Biblioteka przyznała tytuły Przyjaciela Zgierskiej Biblioteki. Wraz z podziękowaniami za wierność książce i Zgierskiej Bibliotece tytuły „Przyjaciela Zgierskiej Biblioteki” przyznano Czytelnikom:

 • Pani Zofii Szymczak
 • Pani Marii Andrzejczak
 • Panu Zygmuntowi Jędrzejczykowi

Wraz z podziękowaniami za wieloletnią, niezwykle owocną współpracę, tytuł „Przyjaciela Zgierskiej Biblioteki” przyznano:

 • Towarzystwu Przyjaciół Zgierza.
 • Zgierskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
 • Członkom Dyskusyjnego Klubu Książki

Wraz z podziękowaniami za bezinteresowną pomoc i wsparcie w organizacji uroczystości jubileuszowych 100-lecia Zgierskiej Książnicy, tytuł Przyjaciela Zgierskiej Biblioteki przyznano:

 • Bankowi Spółdzielczemu w Zgierzu
 • Firmie „TOMTEX”  w Zgierzu
 • Spółce „Wodkan – Zgierz”

Część oficjalną uroczystości jubileuszowych zakończył koncert pt. „Dni, których nie znamy…” . Koncert był prezentem jubileuszowym Starosty Zgierskiego – Krzysztofa Kozaneckiego.

Wystąpili artyści Teatru Zwierciadło w Łodzi:

 • niewidoma od urodzenia, laureatka wielu festiwali osób niepełnosprawnych, związana z fundacją Anny Dymnej - Wiesława Stolarczyk
 • aktor i reżyser, twórca i dyrektor Teatru Zwierciadło – Krzysztof Kaczmarek

Na ciąg dalszy „Podróży przez stulecie z Biblioteką”, Goście zaproszeni zostali do Biblioteki Głównej, gdzie czekał jubileuszowy tort oraz wystawa „W sferze ducha i materii”.

źródło: Dorota Abramczyk, MPBP Zgierz 

 

.