A A A

W czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu odbyło się spotkanie z kulturą romskiej, której ambasadorem był zespół „Perła i Bracia”. Koncert odbył się w ramach cyklu „Spotkania z Kulturą”.

roma 10

Podróże kształcą. Wyobraźmy sobie, że podróżujemy przez całe życie. Że całe pokolenia naszych przodków też przemierzały świat i wchodziły w interakcje z miejscową ludnością. Jakie wartości z tego płyną? Jaka kultura mogła wytworzyć się na bazie takiego modelu życia?  Przykładem jest kultura romska. Kultura romska kształtowana przez wieki wędrówek nie ma głębokich korzeni ani w literaturze, ani w architekturze. Mimo to jest żywa, wielobarwna i niepowtarzalna. Najważniejsze wartości kultury romskiej można odnaleźć w niepisanym i znanym tylko Romom zbiorze obowiązujących ich praw – romanipen. Jest to kodeks postępowania, którego nieprzestrzeganie zagrożone jest skalaniem. Kodeks ten dotyczy każdej dziedziny życia, odnosi się do wykroczeń dokonanych w obrębie własnej i obcej grupy. Kulturoznawcy zaznaczają jednak, że każda kultura posiada swój zbiór wartości. nie ma kultury „lepszej” lub „gorszej”. Kultura romska jest odmienna od polskiej, przez co przez wieki wzbudzała wiele kontrowersji. Krytykowano bądź podziwiano cygański styl bycia, obyczaje i obrzędy.

Fotorelacja w Galerii 

Ale przecież przez swoją odrębność każda kultura jest ciekawsza i warta naszej uwagi. Dlatego też w czytelni Biblioteki Głównej odbyło się spotkanie z kulturą romską, której ambasadorem był zespół „Perła i Bracia”. Zespół „Perła i Bracia" wykonał tradycyjne pieśni romskie zachowując ich oryginalne brzmienie. Chcąc trafić do szerszej publiczności Zespół śpiewał również w języku polskim. Zespół grał na żywo i nawiązał wspaniały kontakt z publicznością. Perła to imię narodowe romskiej pieśniarki, Krystyny Markowskiej, wokalistki zespołu. „Braćmi” Perła nazywa swoich polskich i romskich muzyków, którzy wspólnie z nią tworzą i koncertują.  Krystyna Markowska jest laureatką pierwszego Festiwalu Muzyki Romów w Ciechocinku. Zespół gra dużo koncertów plenerowych, występuje na festiwalach muzyki etnicznej, twórczości mniejszości narodowych, czasem w klubach.

W instytucji jaką jest biblioteka, Zespół wystąpił po raz pierwszy, specjalnie dla zgierskiej publiczności.

źródło: Dorota Abramczyk, MPBP Zgierz 

 

.