A A A

Od 16 do 19 września Muzeum Miasta Zgierza uczestniczyło w organizowanym przez województwo łódzkie polsko-ukraińskim projekcie pt. „Nasze dziedzictwo – Nasze muzea”.

starzynski muzeum

Pełna nazwa projektu to: "Polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego dotyczące zawiązania współpracy pomiędzy muzeami Obwodu Wołyńskiego i Winnickiego na Ukrainie a muzeami regionalnymi województwa łódzkiego".

W ramach projektu w Łucku odbyły się dwudniowe warsztaty dla muzealników z województwa łódzkiego i z regionów partnerskich, które miały służyć prezentacji muzeów regionów partnerskich, wymianie kontaktów pomiędzy tymi muzeami. Dotyczyły m.in. źródeł finansowania projektów międzynarodowych, zawiązywania partnerstw oraz wymiany dobrych praktyk w organizacji wystaw.

Przeprowadzone warsztaty były tzw. the kickoff meeting, czyli pierwszym spotkaniem służącym zawiązywaniu oficjalnych partnerstw pomiędzy muzeami oraz wymianie doświadczeń i mają zaowocować w przyszłości napisaniem międzynarodowego projektu grantowego.

Z województwa łódzkiego udział w projekcie biorą: Muzeum w Łowiczu, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Regionalne w Radomsku i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Warsztaty poprowadzili wybitni specjaliści, rekomendowani przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Piotr Górajec - Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Jarosław Giemza – kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Zamku w Łańcucie.

źródło: www.muzeumzgierz.pl 

 

 

.