A A A

Muzeum Miasta Zgierza weźmie udział w projekcie "Nasze dziedzictwo – Nasze muzea. Polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego" dotyczącym współpracy pomiędzy muzeami Obwodu Wołyńskiego i Winnickiego na Ukrainie a muzeami regionalnymi województwa łódzkiego.

muzeummz

"Nasze dziedzictwo – Nasze muzea. Polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego" to projekt realizowany przez Województwo Łódzkie, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu: „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”.

W dniach 17-18 września 2013 r. w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie odbędą się dwudniowe warsztaty, w których wezmą udział muzealnicy z województwa łódzkiego oraz obwodu wołyńskiego i winnickiego na Ukrainie. Spotkanie ma w przyszłości zaowocować organizacją wspólnych działań kulturalnych.

Warsztaty w Łucku będą tzw. „The Kickoff Meeting” – czyli pierwszym spotkaniem służącym prezentacji muzeów i nawiązaniu oficjalnych kontaktów. Zakłada się w nich udział około trzydziestu muzealników z Polski i Ukrainy. Z województwa łódzkiego udział w projekcie biorą: Muzeum w Łowiczu, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Regionalne w Radomsku i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści, rekomendowani przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Piotr Górajec - Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Jarosław Giemza – kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Zamku w Łańcucie.

Tematyka spotkania to m.in.: realizacja projektów międzynarodowych, wymiana dobrych praktyk w organizacji wystaw i – co może okazać się interesujące dla obu stron – kwestia edukacji muzealnej. W programie przewidziano także prezentacje dotyczące poszczególnych placówek z Polski i Ukrainy. Ponadto muzealnicy spoza Łucka będą mieli okazję obejrzeć najciekawsze kolekcje z Muzeum Krajoznawczego, Muzeum Ikony Wołyńskiej, Muzeum Sztuki w Łucku; odwiedzą także otwarte w 2012 roku Muzeum Wiaczesława Lipińskiego w Zaturcach.

Projekt jest pierwszym w historii regionów w Polsce i na Ukrainie wydarzeniem dedykowanym muzealnikom. Otwarcie się muzeów na dialog i porozumienie może być istotnym krokiem w kierunku eliminowania uprzedzeń i stereotypów dotyczących społeczności ukraińskiej, promowania wspólnego dziedzictwa i zapobiegania tzw. dyskryminacji historycznej.

Podsumowaniem warsztatów będzie publikacja elektroniczna, która zostanie udostępniona w Internecie na stronach Regionkultury.pl, Lodzkie.pl oraz na portalach ukraińskich partnerów.

źródło: Robert Starzyński, Muzeum Miasta Zgierza; materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

.