A A A

semafor tour 2013Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu zaprasza na warsztaty i projekcje filmowe, które odbędą się w MOK w czwartek 29 sierpnia. Będzie to przedsmak filmowego weekendu, kiedy to odbędzie się IX Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich "Ogień w głowie".

Program dnia:

  • Pokazy filmowe:

10.00 - 11.00 - poranki filmowe dla najmłodszych (przedszkola, klasy I-III)
11.30 - 12.30 - Spotknia z animacją (klasy IV-VI SP, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
13.00 - 15.00 - 65 lat łódzkiej animacji (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
18.00 - 20.00 - Straszno, śmieszno, duszno (dorośli)

  • Warsztaty:

10.00 - 14.00 - warsztaty dla młodzieży w 12 - 15 lat
14.30 - 18.30 - warsztaty dla rodzin
(Na warsztaty należy przynieść swój własny, ciekawy przedmiot, który ma symbolizować kulturę)
Przyjmowane są już zapisy.

Czy jest kultura i gdzie ją spotkasz? – to będą główne tematy połączonych z festiwalowymi projekcjami warsztatów filmowych. Podczas dwóch sesji w każdym z miejsc uczestnicy obejrzą wybór animacji, zrobią własny film o kulturze w najbliższym otoczeniu i z pomocą animatorów spotkań skomponują wystawę artefaktów kultury danej miejscowości.

Wśród projekcji animacji znajdą się sety skierowane do najmłodszych, do młodzieży, okazjonalny set „65 lat łódzkiej animacji” oraz wybrane pozycje z cyklu „Straszno, śmieszno, duszno” – horrorów i erotyków lalkowych dla starszej publiczności. Wszystkie filmy zaczerpnięte zostaną z archiwum trzech edycji Se-ma-for Film Festival.

Warsztaty filmowe skupią się wokół tematyki aktywnego uczestnictwa w kulturze, do którego mają zachęcać i aktywizować. W każdej miejscowości odbędą się dwa – jeden pod tytułem „Kultura. To jest to!”, podczas którego uczestnicy odpowiedzą na pytanie „Czym jest dla Ciebie kultura?” i zrobią na ten temat krótki film. Podczas drugiego warsztatu „Gdzie spotkasz kulturę” uczestnicy stworzą mapę miejsc, w których można spędzić wolny czas, obcując z kulturą. Mapa ta następnie będzie jednym z elementów animowanych w filmie.

Filmy zostaną profesjonalnie zmontowane, by w drugim etapie projektu powrócić do miejscowości, w których powstały. Wtedy to odbędzie się ich uroczysta projekcja oraz otwarta wystawa przedmiotów, które w opinii uczestników wiążą się z kulturą w danym miejscu – oraz zostały przez nich częściowo wykorzystane w filmach.

Projekt ma na celu nie tylko przybliżenie dorobku łódzkiego Se-ma-for Film Festivalu, ale przede wszystkim promowanie uczestnictwa w kulturze we własnym miejscu zamieszkania. Organizatorzy chcą przy pomocy animacji wciągnąć uczestników w pasjonujący świat kultury w najbliższym otoczeniu.

źródło: www.mokzgierz.pl 

 

.