A A A

mkidn1Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu otrzymała grant w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura kultury" w wysokości 30 tys. zł. W sierpniu otrzyma 28 tys. zł dotacji z ministerstwa na zakup nowych książek.

Umowę dotyczącą dofinansowania infrastruktury kultury podpisano 25 czerwca 2013 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na częściową wymianę wyposażenia w trzech filiach bibliotecznych: w Filii Nr 1 (ul. Lechonia 2), w Filii Nr 2 (ul. Długa 19) i w Filii Nr 6 (ul. Staffa 26). - Wkład własny projektu to 12 tysięcy zł, które Bibliotece przekazała Gmina Miasto Zgierz, za co Pani Prezydent i Radzie Miasta Zgierza serdecznie dziękujemy - mówi Dorota Abramczyk, Dyrektor Biblioteki.

Prace modernizacyjne rozpoczną się już w sierpniu. Pozyskane środki pozwolą poprawić wizerunek placówek, podwyższyć komfort i efektywność świadczonych usług, poszerzyć grupę czytelników oraz zwiększyć ofertę kulturalną i edukacyjną. Biblioteki staną się miejscem przyjemnego i komfortowego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

A już jesienią, po raz kolejny, Biblioteka otrzyma dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" zarządzanego przez Bibliotekę Narodową. W tym roku będzie to 28 tys. zł, za które zakupione zostaną nowe książki dla sześciu placówek bibliotecznych w mieście. 1/3 dotacji wydatkowana zostanie na książeczki dla dzieci. 

 

.