A A A

 

Spotkania Muzealne25 kwietnia 2013 r. odbyły się już XXVII Zgierskie Spotkania Muzealne. W czasie spotkania odbyła się promocja VII tomu Zgierskich Zeszytów Regionalnych wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. Z wykładem pt. "Narodowiec, katolik, radykał - życie i działalność Kazimierza Kowalskiego" wystąpił Mariusz Marasek (prorektor WSE-H).
Zgierskie Zeszyty Regionalne od lat mają wiernych czytelników. Periodyk wydawany jest cyklicznie przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, a jego treść koncentruje się na popularyzacji historii powiatu zgierskiego oraz wzmocnieniu wśród jego mieszkańców więzi lokalnej. Publikacja dostępna będzie w Muzeum Miasta Zgierza (ul. Dąbrowskiego 21).

źródło: www.muzeumzgierz.pl 

 

 

.