A A A

 

Miedzy Dobra a Dalikowem11 kwietnia w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej "Między Dobrą a Dalikowem. Powstanie Styczniowe 1863-1864". Tematyka ekspozycji odnosi się głownie do działań „partii” powstańczych w okolicach Zgierza.

W tytule wystawy zawarte są dwie ważne nazwy miejscowości: Dobra i Dalików. W pobliżu tych miejscowości rozegrały się największe i najważniejsze bitwy w okolicach Zgierza. 

Wystawa zorganizowana jest ze zbiorów Wojciecha Bryszewskiego i Muzeum Miasta Zgierza. Eksponaty te związane są z poprzedzającym powstanie wybuchem polskiego patriotyzmu oraz krwawo tłumionymi manifestacjami patriotycznymi. Większość eksponatów stanowią pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym. Są to m.in.: broń palna oraz biała, wyposażenie wojskowe i amunicja, fotografie i portrety działaczy politycznych, duchownych i powstańców, pocztówki, grafiki, dokumenty, periodyki oraz biżuteria patriotyczna.

Ważnym „tłem” uzupełniającym ekspozycję, są obrazy autorstwa artysty Aleksego Matczaka. Oddają one znakomicie „ducha” oraz dramaturgię tamtych wydarzeń. Autora obrazów – mieszkającego w Idzikowicach położonych nieopodal Dalikowa - można nazwać „strażnikiem tamtych dni”. Spod jego pędzla wyszły m.in. obrazy przedstawiające bitwy pod Dobrą i Dalikowen oraz Śmierć Marianny Piotrowiczowej.

Wystawa będzie czynna do 31 lipca 2013 r. 

źródło: www.muzeumzgierz.pl 

 

.