A A A

WernisażMuzeum Miasta Zgierza zaprasza na wernisaż wystawy czasowej „Między Dobrą a Dalikowem – Powstanie Styczniowe 1863-1864”, który odbędzie się 11 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 w salach ekspozycyjnych Muzeum Miasta Zgierza, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Muzeum Miasta Zgierza przygotowało wystawę, której tematyka odnosi się głównie do działań „partii” powstańczych w okolicach Zgierza. W tytule wystawy zawarte są dwie ważne nazwy miejscowości: Dobra i Dalików. W pobliżu tych miejscowości rozegrały się największe i najważniejsze bitwy w okolicach Zgierza. Więcej o wystawie.

Wystawa będzie czynna do 31 lipca 2013 r.

źródło: www.muzeumzgierz.pl 

 

 

.