A A A

mok zgierzMiejski Ośrodek Kultury w Zgierzu zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży zgierskiej w wieku 13-25 lat” mającym na celu zbadanie
i zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych w mieście, a następnie dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb wyrażonych przede wszystkim przez zgierską młodzież.

- Pragniemy zaangażować w projekt wszystkie instytucje i organizacje, którym nie jest obojętne życie kulturalne Zgierza - mówi koordynator badania, Jakub Pyrzanowski ze Stowarzyszenia FOLKIER. - Wszyscy mamy świadomość, że udział młodzieży w naszych działaniach ma ogromny wpływ na ich późniejsze wybory w zakresie kultury, a także na umiejętność tworzenia i obcowania ze sztuką.

Powyższe cele będą realizowane etapowo: poprzez ankietę przeprowadzoną we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, analizę wyników ankiet, a później opracowanie
i wdrożenie nowej oferty kulturalnej będącej pożądanym skutkiem tych badań. Podsumowaniem działań, a także źródłem wiedzy o proponowanych zmianach, będą wrześniowe Targi Czasu Wolnego oraz broszura z ofertą kulturalną, którą rozpropagujemy wśród młodzieży.

Organizatorzy liczą, że wyniki badania mogą zaskoczyć i odmienić sposób postrzegania oraz organizacji kultury w mieście.

W celu przedyskutowania szczegółów działania zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się 18 marca 2013 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu (Zgierz, ul. Mielczarskiego 1).

źródło: Jakub Pyrzanowski 

 

.