A A A

Zlota MaskaPrzegląd Małych Form Teatralnych o "Złotą Maskę", będący jedyną drogą eliminacji do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje", odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu.

Zgłoszenia należy przesyłać (droga mailową lub tradycyjną) w terminie do 4 marca 2013 r.

Na stronie MOK umieszczone zostały formularz zgloszenia i regulaminy konkursów.

 

.