A A A

Maska teatralnaPo raz pierwszy w Zgierzu przyznane zostaną nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Wnioski można składać do 31 marca 2013 r.

Nagrody przyznaje się na wniosek:

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
2) Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
3) nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
4) innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,
5) organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
6) grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

1) Artysta profesjonalny – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat  ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; (Max. 1 nagroda)

2) Artysta amator, w tym dzieci i młodzież – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat  ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury; (Max. 5 nagród)

3) Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście. (Max. 1 nagroda)

Pliki do pobrania:

Wniosek

Regulamin

Miejsce składania:

1) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Kultury i Sportu: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a, Zgierz,
2) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Zgierza: pl. Jana Pawła II 16, Zgierz,
3) pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Szczegółowe informacje

 

 

.