A A A

Dessous Dessus22 listopada 2012 r. odbył się wernisaż wystawy "Dessous-Dessus" czyli 'pod spodem-na wierzchu'. Ubiór spodni a ubiór wierzchni w modzie kobiecej XX wieku". Wystawa ta to retrospektywny przegląd ubioru kobiecego z początku XX wieku, sięgającego, aż po czasy współczesne.
Bielizna damska, osłaniając skarb intymności, niesie w sobie ładunek tajemniczości i – być może nawet bardziej niż skrywający ją ubiór – odzwierciedla naturę kobiety. Etymologia słowa „dessous”, często stosowanego wymiennie z określeniem „bielizna damska”, odsyła do znaczeń takich jak: „pod”, „pod spodem”, „spód”, „niżej”. Jako że strój składa się często z wielu warstw, przyjęto, by mianem bielizny określać części ubioru noszone pod odzieżą wierzchnią, bezpośrednio na ciele. Tak samo nazywany jest ubiór zastępujący w nocy odzienie dzienne. Z jednej strony rolą bielizny jest podkreślanie wdzięków kobiecego ciała, z drugiej zaś spełnia ona funkcję „strażnika moralności” oraz ochrania przed chłodem. W pewnych okresach w historii budowa anatomiczna kobiety bywała podkreślana przez bieliznę, w innych zaś maskowana – zgodnie z wymogami zmieniającej się linii modnego stroju wierzchniego, z którym bielizna zawsze pozostawała kompatybilna. Przykłady można znaleźć zarówno w odległej, jak i całkiem bliskiej przeszłości. 

  • Wystawa pochodzi ze zbiorów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Zgierza oraz ze zbiorów prywatnych
  • Autor scenariusza wystawy: Katarzyna Witas-Nowacka, Centralne Muzeum Włókiennictwa 
  • Projekt ekspozycji: Katarzyna Witas-Nowacka, Centralne Muzeum Włókiennictwa
  • Przygotowanie konserwatorskie obiektów: Pracownia Konserwacji Tkanin Centralnego Muzeum Włókiennictwa pod kierunkiem pana Jacka Królewskiego
  • Projekt graficzny plansz, zaproszeń i plakatu: Justyna Czerwińska, Magdalena Grabia-Krawczyk Muzeum Miasta Zgierza 
  • Przygotowanie wystawy: Katarzyna Witas-Nowacka, Magdalena Grabia-Krawczyk, Justyna Czerwińska, Kacper Bieniarz, Janusz Świerczyński

Obok tej wystawy nie przejdzie się obojętnie! Gorąco polecamy i zapraszamy do Muzeum. Wystawa czynna do 24 lutego 2013 r.

źródło: Muzeum Miasta Zgierza 

 

.